Puhdistusalan ammattilainen vuodesta 1993.

tilajavastuu.jpgTarjoamme:

  • korkeapainepesua
  • vesipiikkausta
  • hiekkapuhallusta
  • märkahiekkapuhallusta
  • purkutöitä 

Meidän kautta löytää hyvään ratkaisun:

  • julkisivusaneerauksessa vanhan maalin poiston
  • julkisivujen huoltopesun
  • peltikattojen saneerauksessa vanhan maalin poiston tai karhennuksen
  • kattojen huoltopesun

Puhdistuksessa haastet ovat usein yksilöllisia ja vaativat sen takia erikoisosaamista ja –teknikaa. Meidan toiminta perustuu jatkuvaan palvelujen kehittämisen.

Teemme suuren osan töistämme rakennusalalla. Meillä on Viron Kauppa- ja Teollisuusministeriön antama „Yleisten rakennustöiden ja peruskorjaustöiden toimilupa” sekä Viron Museoviraston toimilupa „Arkkitehtuurimuistomerkkien konservoimiseen, restaurointiin, peruskorjaamiseen ja tutkimiseen”. 

Kaikki tämä ei kuitenkaan tarkoita, että OÜ Survepesun työt ja toiminnot liittyisivät ainoastaan rakennusalaan. Julkisivujen huoltopesut ja teollisuussektorin palveleminen eivät suinkaan ole vähemmän tärkeitä.

Käytämme nykyaikaisia laitteita. Työntekijämme ovat alan ammattilaisia, jotka hallitsevat turvalliset työmenetelmät. Meidän työntekijat saa jatkuvasti työturvallisuus- ja laitteiden käyttäjäkoulutusta.

Yritys ja työntekijät maksavat laissa määriteltyt tuloverot Suomen töiten osalta Suomeen. Kaikkilla Survepesu OÜ-n työntekijoilla on Suomen Verovirastolta Verokortti.

Survepesu OÜ on saavuttanut varman ja turvallisen yhteistyökumppanin maineen. Täytämme asiakkaidemme tilaukset täsmällisesti ja pidämme aina kiinni töiden aikatauluista.

Miellyttävää yhteistyötä!
OÜ Survepesu