VESIPIIKKAUS

Vesipiikkiä käytettäessä korkean paineen alla oleva vesi tunkeutuu betonin pinnassa oleviin rakoihin ja huokosiin ja betoni pirstoutuu.

Vesipiikkityössä (piikkaamisessa) pitää vesisuihkun olla erittäin korkean paineen alla. Käytössämme olevilla laitteilla on mahdollista saavuttaa jopa 2600 baarin paine. Laitteet soveltuvat vanhan, murentuneen ja karbonisoituneen betonin poistoon sekä halkeamien ja teräsrunkojen avaamiseen. Vesipiikin avulla voi myös poistaa esimerkiksi siltojen reunapalkit.

Huolellisesti suoritettu esityö on betonirakenteiden korjauksen onnistumisen tinkimätön edellytys. Uuden pinnoituksen tartuntakyky riippuu suurelta osin siitä, millä tavalla vanha betoni on poistettu. Parhaimmat edellytykset uuden pinnoituksen tehokkaalle tartunnalle saavutetaan käyttämällä korkeapainepesua ja vesipiikkausta.

Vesipiikkauksen edut:

  • ei vahingoita ehjää rakennetta
  • betonirungot jäävät ehjiksi ja puhdistuvat ruosteesta
  • vähän puhdistusjätettä
  • ei synny pölyä
  • helppo löytää ehjän ja huonokuntoisen betonin rajat
  • vesipiikkiä käyttämällä saadaan monta kertaa parempi tartuntapinta kuin mekaanisella piikkauksella
  • monta työvaihetta jää pois
  • vesipiikin käyttö ei aiheuta runkotärinää

Vesipiikin käyttö ei vahingoita rakennetta, mutta betonikerroksen voi poistaa sen avulla hetkessä. Menetelmä on nopea ja puhdas. Vesipiikin avulla voi suorittaa yhdessä päivässä työn, johon perinteistä piikkausvasaraa käyttäen kuluisi kokonainen viikko. Työn tulos on omaa luokkaansa. Tuntihinta on kylä kalliimpi kuin perinteistä menetelmää käyttäen, mutta työ on monta kertaa täsmällisempää ja nopeampaa. Vesipiikin avulla puhdistettua pintaa voi heti työstää edelleen ilman minkäänlaisten lisätöiden tarvetta.

Vesipiikkauksen näytteitä